Select Page

Xizir


XIZIR Ambulante Hulp is werkzaam in de regio Nijmegen en richt zich op zelfstandig wonende inwoners uit andere culturen (Turks, Koerdisch, Iraaks, Iraans, Syrisch) met psychische problemen of psychiatrische beperkingen. Het gaat om mensen die een beroep doen op hulp/begeleiding en die een indicatie hebben voor ambulante hulp in het kader van de WMO. Zij ondervinden zoveel problemen in hun zelfredzaamheid en in hun participatie aan de samenleving dat zij die hulp nodig hebben om greep te houden op hun eigen leven. XIZIR levert zorg in Natura aan een aantal van deze mensen. Het gaat om (specialistische) begeleidingstrajecten voor alle leeftijden boven de 18 jaar met matige tot ernstige problematiek. Waaronder ook traumatische geweld- en oorlogservaringen.

http://www.xizir.nl/