Select Page

Luit & Broeren


VOF Luit & Broeren is een nautisch dienstverlenende onderneming. Naast transport over het water zijn wij ook dienstverlenend op het gebied van infrastructurele werken. Hierbij ondersteunen wij de werkzaamheden van het bouwen, vernieuwen en repareren van sluizen, bruggen, kades en steigers. Tevens bieden wij ondersteuning bij het op diepte houden van de vaarwegen doormiddel van uitgebreide inland baggerwerkzaamheden.

http://luitbroeren.com/